top of page
HerPeace_Alternate - Black_Alternate - B

Integritetspolicy

Introduktion

Her Peace (Elin Kerola AB, organisationsnummer 559087-9002) följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi strävar efter att behandla personuppgifter på ett korrekt och förtroendeingivande sätt i samband med att du besöker vår hemsida: www.herpeace.com

Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer de regler som finns i dataskyddsförordningen.

 

Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas, vilket vi beskriver nedan.

 

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka uppgifter som samlas in i samband med att du använder vår hemsida, samt allmän information om hur vi behandlar personuppgifter.

Syftet med denna Integritetspolicy är att informera dig om dina rättigheter, samt våra riktlinjer och procedurer för behandling av de personuppgifter vi samlar in om dig genom ditt bruk av vår hemsida.

Integritetspolicyn lyder under svensk lag och kommer att uppdateras över tid, bland annat i händelse av ändringar i rådande personuppgiftslagar eller om tjänsterna som är tillgängliga på hemsidan utvidgas eller ändras. Vi kommer att informera dig om ändringar i Integritetspolicyn då sådana ändringar kräver ditt samtycke.

Vänligen läs igenom policyn noga för att få en tydlig bild av hur vi samlar in, använder, skyddar och behandlar dina personuppgifter.

Samtycke

För att kunna använda tjänsterna som finns tillgängliga på vår hemsida krävs det att du ger oss tillgång till vissa personuppgifter. Om du inte vill ge oss tillgång till dessa uppgifter kommer vi tyvärr inte att kunna ge dig tillgång till den önskade tjänsten.

Genom att använda tjänsterna på vår hemsida bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna Integritetspolicy och till vår behandling av dina personuppgifter.

 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Var dock uppmärksam på att detta kan leda till att vi inte längre kan tillhandahålla dig våra tjänster.

 

Om barn under 16 års ålder försett oss med personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna så fort vi blivit informerade om detta. Målsmän uppmanas kontakta oss i förekommande fall.

 

Personuppgiftsansvarig

Elin Kerola AB (Her Peace) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter kopplade till vår verksamhetsutövning i enlighet med personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvariga parten bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter samt vilka hjälpmedel som ska användas. Det är den personuppgiftsansvarige som har det övergripande ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Genom att använda våra tjänster som tillgängliggörs på vår hemsida kommer vi att kunna behandla dina personuppgifter, som inkluderar, men inte är begränsade till:​

 • Betalningshistorik, inklusive datum och tid, draget belopp, betal- och kreditkortsinformation och andra relaterade transaktionsuppgifter.

 • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

 • Användarnamn

 • Information om din användning av vår hemsida, ex. sökhistorik, vilka sidor som besöks

 • Enhetstyper

 • Information om kontaktperson

 • IP-adresser

 • Mailtracking

   

 • Webbläsarinställningar

 • Operativsystem

 • Lösenord (krypterat)

 • Trafikdata

Så samlas informationen in:

Vi behandlar personuppgifter som du anger via formulär på vår hemsida, ex:

 • Kontaktformulär eller anmälan till vårt nyhetsbrev

 • Nerladdning av t ex e-böcker, guider, mallar och dylikt

 • Köp av events, tjänster eller produkter på vår hemsidoa

 • Anmälan till en events, gratiskurs, webinar eller dylikt

 • Kommentarsfält

För vilka ändamål samlas informationen in?

Vi strävar efter att hantera personuppgifter på ett sådant sätt att du kan känna dig trygg med att information rörande dig behandlas säkert och konfidentiellt.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna använda våra tjänster, produkter och vår hemsida.

Vi kommer att behandla personuppgifter som vi mottar direkt från dig eller per automatisk (ex. automatisk registrering via våra servrar) för de ändamål som beskrivs nedan samt för att kunna erbjuda, övervaka och analysera användningen av tjänster och hemsidan samt för att kunna genomföra underhålls- och förbättringsåtgärder.

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att underlätta och möjliggöra din användning av tjänsterna, produkterna och hemsidan.

När du uppger personuppgifter för att få tillgång till våra tjänster, produkter och hemsida, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att:

 • Få tillgång till våra produkter och tjänster

 • Skicka ut nyhetsbrev och relevant information

 • Hantera kundtjänstärenden

 • Erbjuda dig kostnadsfria tips, e-böcker, guider osv.

 • Ge dig information om de för dig mest relevanta produkterna och tjänsterna

Vi kommer inte att använda personuppgifterna på andra sätt än de som står beskrivna ovan, såvida du inte gett ditt uttryckliga samtycke för andra typer av användning.

Så lagras informationen:

Information hämtas in via formulär på vår hemsida. Informationen sparas i vår hemsideleverantör Wix som har sina servrar i Europa och USA. 

Informationen sparas fram till att du begär att den raderas.

Du kan begära att informationen raderas genom att kontakta oss.

Så kan du radera dina personuppgifter:

Kontakta oss på info@herpeace.com

Överföring av information till tredje part?

Personuppgifterna delas inte med utomstående tredje part, såvida du inte önskar utnyttja betaltjänster från våra underleverantörer såsom Stripe och Pay-pal. Dessa underleverantörer kan behandla personuppgifter å våra vägnar.

I händelse av att vi lämnar ut personuppgifter till organisationer som utför tjänster å våra vägnar kommer vi att kräva att leverantörerna endast använder dessa personuppgifter i sitt tjänsteutövande gentemot oss samt inhämta tillräckliga garantier från leverantörerna för att vi ska kunna oss trygga med att leverantörerna hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lämpligt sätt.

Tredjepartslänkar

Då och då kan vi inkludera eller erbjuda tredjepartsprodukter eller tjänster på vår hemsida. Vi kan även ha länkar på våra hemsida till andra hemsidor som inte kontrolleras av oss. Dessa kopplingar erbjuds endast i orienteringssyfte. Dessa utomstående hemsidor har sina egna separata riktlinjer för hantering av personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicierna på samtliga hemsidor du besöker. Vi tar inget ansvar för någon av dessa hemsidors innehåll och aktiviteter.

 

Dina rättigheter

Du som användare av vår hemsida har, med de begränsningar som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen, rätt till att få tillgång till dina insamlade personuppgifter samt att veta hur de behandlas. Du kan även kräva rättelse, radering eller begränsning av

behandlingen av personuppgifterna vi sparar om dig.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket kommer att resultera i att alla data om dig kommer att raderas, med undantag för de uppgifter som vi måste behålla t ex i enlighet med skattelagstiftning då du är en betalande kund.

Remarketing


Vi har aktiverat Google analytics annonseringsfunktioner. Dessa omfattar:
 

 • Remarketing med Google Analytics

 • Visningsrapportering för Googles Display-nätverk

 • Demografi- och intresserapporter i Google Analytics

 • Integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data för

 • Annonseringsändamål via annonscookies och anonyma identifierare.

 
Google remarketing tillåter oss att skräddarsy vår marknadsföring för att du som
användare ska få relevant marknadsföring som bättre passar dina behov och endast
visa annonser som är relevant för dig.
Om du inte önskar att se annonser från Her peace kan du avstå den här typen av
annonsering genom att besöka Googles Annonsinställningar här; 

https://www.google.com/settings/ads/,
och använda Google Analytics Opt-out browser Add-on som du hittar här: 

https://www.google.com/ads/preferences/plugin/.
 
Visningsrapportering för Googles Display-nätverk samt demografi- och
intresserapporter i Google Analytics använder vi enbart för att analysera beteenden
och förbättra upplevelsen för våra besökare.
 
Cookien kan inte på något sätt identifiera dig eller ge åtkomst till din dator eller
mobiltelefon.
 

Facebook och Instagram


För att se hur Facebook hanterar cookies läs här

https://www.facebook.com/about/privacy

Kontaktinformation

Om du vill begära utdrag, rättelse eller radering av personuppgifter, eller om du har frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill framföra klagomål kring vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta oss på:

 

E-post: info@herpeace.com

bottom of page